• head_banner

Лампата за убиване на насекоми от слънчева енергия може ефективно да подобри увреждането от вредители

Китай с огромни горски ресурси е по-труден за борба с вредителите. Ако горските вредители не бъдат третирани навреме, това ще се отрази на околната среда на други места. Ето защо трябва да отдадем голямо значение на борбата с горските вредители. Традиционният контрол на вредителите се основава главно на химически пестициди, което не е в съответствие с настоящите изисквания за опазване на околната среда и околната среда. Слънчевата инсектицидна лампа е нов тип физически инструмент за контрол на насекомите, който може ефективно да подобри степента на увреждане от насекоми, без да уврежда околната среда.
За слънчевата инсектицидна лампа много хора са запознати с подробностите. Основната функция на слънчевата инсектицидна лампа е да улавя и убива вредители. Чрез улавянето и убиването на вредители може да осигури средата за растеж на посевите. Състои се основно от три части: стълб, капачка на лампата, слънчев панел и батерия.
За да подобри допълнително икономическите, социалните и екологичните ползи от селскостопанското производство, да транспортира по-безопасни и висококачествени селскостопански продукти и храни за обществото и да насърчи устойчивото развитие на селското стопанство, модерното земеделие направи статия за технологията за борба с вредителите. Чрез прилагането на оборудването за засилване на зелената превенция и контрол на болести и вредители от насекоми, то не само ефективно осъществява единната превенция и контрол, но също така подобрява ефекта на зелената превенция и контрол и помага да се гарантира намаляването на пестицидите и увеличаването на доходите на фермерите, поставяйки солидна основа за развитието на модерно зелено земеделие и екологично земеделие.
Слънчевата инсектицидна лампа играе много важна роля в превенцията и контрола на болестите по посевите и вредителите от насекоми. Това е обща технология за физически контрол и играе важна роля в зелената профилактика и контрол на болести по културите и вредители от насекоми. Използване на фототаксиса на насекомите, използване на източника на светлина със силно привличане към вредители, използване на начина на убиване, ефективно контролиране броя на вредителите в експерименталната зона, намаляване на използването на пестициди, намаляване на замърсяването на околната среда, насърчаване на устойчивото развитие на производството на храни , има широка перспектива за приложение в селскостопанското производство.


Време за публикуване: юни-22-2021